Dyżury

Po przerwie wakacyjnej wznawiamy cotygodniowe dyżury Caritas w czwartki w godzinach od 19:15 (około – w zależności od tego, o której skończy się Msza wieczorna) do 20:00.
Dyżurujemy w domu parafialnym (nie w starej kaplicy).
Zapraszamy, w szczególności potrzebujące osoby, które dotychczas nie korzystały z naszej pomocy.